Arkiv/dokumentation*
20.09 | Hanni Kamaly & Santiago Mostyn: The White Elephant in the Room – Public Art and National Identity
20.09 | Hanni Kamaly & Santiago Mostyn: The White Elephant in the Room – Public Art and National Identity
Samtal

20.09 | Hanni Kamaly & Santiago Mostyn: The White Elephant in the Room – Public Art and National Identity

THE WHITE ELEPHANT IN THE ROOM: PUBLIC ART AND NATIONAL IDENTITY

Samtal på Malmö Konsthall mellan Hanni Kamaly och Santiago Mostyn

Lördag 26.9 kl. 15

Vem är den offentliga konsten till för? Ett samtal mellan konstnärerna Hanni Kamaly och Santiago Mostyn om konflikten mellan nationell identitet och konstnärlig representation, både lokalt och från ett internationellt perspektiv. Samtalet är på engelska och presenteras av nybildade Plattform KcSyd.

Santiago Mostyn (f. 1981), som är bosatt i Stockholm, arbetar med film, installation och performance. Mostyn var curator, tillsammans med Joa Ljungberg, för Modernautställningen 2018.

Hanni Kamaly (f. 1988), som är bosatt i Malmö, arbetar framför allt med skulptur, film och performance. Hen presenterar för närvarande Markings, en serie performativa konstvandringar, arrangerade av Moderna Museet Malmö. Kamaly spårar i sina konstvandringar hur skiftande ideologier och maktrelationer format staden Malmö.

Plattform KcSyd är ett nystartat konstnärsdrivet initiativ som arbetar med offentlig konst, frågor kring det offentliga rummet och konstnärernas arbetsvillkor.

Samtalet The White Elephant in the Room: Public Art and National Identity arrangeras i samarbete med Malmö Konsthall.