Arkiv/dokumentation*
20.09 | Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning
20.09 | Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning
Utställning

20.09 | Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning

Utställningen "Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning" visades på Konstfrämjandet Skåne under Galleriveckan 2020.

*

SHAMS
Samaneh Reyhani

Offentlig skulptur i Lindängen, 2020
Beställare: MKB

Shams är en offentlig skulptur av konstnären Samaneh Reyhani på beställning av MKB och installeras på Munkhättegatan 159 i Lindängen under hösten 2020. Shams är en granitskulptur, som i originalutförande mäter 18×18×70 cm.

Reyhani beskriver sina skulpturer som organiska och kroppsliga former som talar om dolda sår och undermedvetna begär, men även om kärlek och längtan efter en andlig enighet med omvärlden. Vid första anblick kan de verka skamlöst förföriska, de inbjuder till beröring, men i deras tystnad döljs ett ruvande hot och mörka, och poetiskt drömlika historier berättas. Shams har fått sitt namn efter Shams-e Tabrizi, en persisk mystiker och instruktör till Mevlana Jalaluddin Rumi, en av de största persiska poeterna. Reyhanis arbetsprocess för Shams sträckte sig över sammanlagt 8 månader, och dokumenteras i utställningen genom förarbeten, skisser, en gjutform samt två modeller.

I utställningen visas skisser, modeller och en gjutform som visar hur skulpturen utvecklats från idé till färdig form. Om en tittar noga på en av modellerna, så går det att urskilja ett rutmönster samt små, röda markeringar. Markeringarna visar modellens högsta punkter, och rutmönstret används som referens vid överföringen från modell till skala 1:1.

Arbetsprocessen bakom skulpturen Shams vittnar om ett konstnärskap präglat av hantverksskicklighet, precision samt en förståelse för formens och materialets kraft att berätta om myter och symbolik. Reyhani arbetar i en mängd olika material som sten, trä och textil. Hennes arbeten präglas av en stark kroppslig närvaro och ansluter sig till en abstrakt tradition inom konsten. Samtidigt aktiverar skulpturerna platsens “glokala” kontexter genom att koppla platsen till persisk poesi och historia.

Samaneh Reyhani är konstnär och skulptör. Reyhani bor och arbetar i Malmö, och är utbildad i Malmö och Teheran. Hennes offentliga konstverk finns representerade i Helsingborg, Kil, och snart även Malmö.

*

CEMENTA & TOYOTA

Matti Sumari

Självsanktionerad skulptur på allmän mark i Mellersta Hamnen. Påbörjades 2015. Projektet är pågående.

Cementa & Toyota är en offentlig, platsspecifik skulptur och ett pågående konstprojekt av konstnären Matti Sumari. I utställningen representeras Cementa & Toyota genom ett videoverk, gjutformar, fotografi och två skulpturer som placerats utanför galleriets entré. Essäfilmen Cementa & Toyota – A Fable of Two Sisters är dokumentation av den självsanktionerade skulpturen i Mellersta Hamnen, och samtidigt ett självständigt verk som har cirkulerat och ställts ut på bl.a. Skånes konstförening, Malmö, Acud gallerie, Berlin, Schimmel Projects, Dresden, Video Art Festival Turku, Åbo.

Skulpturerna i Mellersta Hamnen är kroppsliga manifestationer av de industrier som finns på det specifika området; tungviktarna Cementa, vars silo övervakar hela grannskapet, samt Toyotas monumentala bildepå med nyimporterade fordon. Dessa industrier vilar på ett fundament av rivningsmaterial från Malmös gamla innerstad som under 60-, 70- och 80-talen revs och ersattes av nya byggnader. Tegelstenarna har sedan demoleringen legat i hamnen och skapat en miljö; syntetisk, konstgjord, men också urban.

Sumaris verk består ofta av upphittade eller lättillgängliga material. I Cementa & Toyota balanseras materialen betong och plast. Plastmaterialet till den ena skulpturen är hittat på stranden i hamnen, och är möjligen spillmaterial från Toyota. I utställningen ges också tillgång till flera olika metaperspektiv och nya förgreningar som verket genererar. Ur originalverkets gjutformar, som också visas, har en skuggversion av verket tillkommit; två nya figurer som står på varsin sida av entrén till utställningslokalen på Östergatan. Huvudena är placerade på platsmurade fundament, bestående av tegelstenar som konstnären lånat från stranden i Mellersta Hamnen. Från sin position blickar skulpturerna ut över Carolikvarteren – en av de stadsdelar som till stor del rivits och vars material nu gjort en resa från centrum, ut till hamnen, och tillbaka. Här blir de hemvändande ambassadörer och budbärare från platsen i hamnen. När utställningsperioden är över kommer Sumari att återlämna teglen tillbaka till platsen, vilket innebär att skulpturerna på Östergatan blir ett slags korttidslån av byggmaterial.

I Sumaris verk ges vi ett uttömmande exempel betydelsen av begreppet platsspecificitet, som här involverar platsen på en mängd olika sätt. Ett platsspecifikt konstverk kan aldrig existera utan dess plats––vilket kan syfta på både dess materiella förutsättningar och dess sociala kontext. Cementa & Toyota, och processerna runt omkring, undersöker platsen i hamnen både konceptuellt, materiellt och geografiskt. Genom de små detaljerna görs vi successivt uppmärksamma på den större berättelsen om Malmö som stad; dess samtid framtid och historia.

Matti Sumari är baserad i Malmö, och förutom i Mellersta Hamnen i Malmö finns hans offentliga konstverk representerade i skulpturparken på Fondazione Antonio Ratti, Como, Italien. 2021 invigs ett nytt offentligt verk i Farsta, Stockholm.

*

SYNONYM

Magnus Wallin

4 screen film (12,40 min loop) som visades 2007–2008 på Skanstulls Tunnelbanestation i Stockholm.

Beställare: SL Stockholms Lokaltrafik/Skanstull IV-KONSTFILM
Projektledare: KiWi (Martin Wickström & Ulf Kihlander)

Synonym är ett gestaltningsprojekt och ett videoverk av konstnären Magnus Wallin. I videon kommunicerar en människogestalt berättelser och poem om utanförskap, baserat på konstnärens egna upplevelser, till betraktaren genom teckenspråk. Med hjälp av visuella gester samt huvudrörelser, blinkningar och munrörelser med s.k. stängd röst, vilket innebär att läpparna rör sig under teckenproduktionen utan att någon röst hörs, berättar gestalten om upplevelser av att befinna sig i utanförskap samt hur detta kan upplevas i relation till en offentlig plats.

Budskapen som kommuniceras genom videoverket är tänkta som ett igenkännande, där den utsatte kan få ett erkännande. Om du som betraktare förstår teckenspråk, upplevs verket som lättillgängligt, och du kanske till och med känner igen dig i berättelserna och den ‘blick’ som teckenspråket förmedlar. Om du som betraktare däremot inte förstår teckenspråk, placeras du utanför teckenspråkets blick, således i verkets utanförskap. Budskapet kan fortfarande tydas genom kroppsspråk – men inte utan viss ansträngning. Synonym präglas av idén av att stanna upp och reflektera över de självklarheter som inte är självklart för alla människor, och att upplåta ett offentligt rum för reflektioner kring inre tankar och känslor.

Synonym skapades specifikt för dess offentliga rum, och är ett exempel på hur videoformatet kan integreras i det offentliga rummet. Verket skapades specifikt för att visas på tunnelbanestationen Skanstull i Stockholm, och således utifrån detta offentliga rums, d.v.s. kollektivtrafikens, förutsättningar och direktiv. Platsen erbjöd fyra skärmar som placerats bakom glas, verket fick inte innehålla något ljud, och språket i verket fick inte förmedla eller väcka suicidala tankar och känslor hos betraktaren.

Arbetsprocessen för Synonym startade i ett tävlingsmoment där flera konstnärer bjöds in att göra skissförslag. Wallins skiss vann och därefter tog produktionen av verket ca 3–4 månader, och involverade 8 personer. Synonym filmades i simhallen på Kockum Fritid i Malmö. I utställningen är verket representerat genom video samt en process-skiss.

Magnus Wallin är konstnär och baserad i Malmö. Centralt i Magnus Wallins konstnärskap är en kritisk analys av människokroppens ideologi. Även tyngdkraft, är en återkommande tematik, vilket tydliggörs i Synonym genom värmekameran, som synliggör tyngdlagen i relation till kroppen, vars rörelser manifesteras genom dess värme. Magnus Wallins offentliga konstverk finns representerade i bl.a. Karlstad, Eslöv och Malmö.