Arkiv/dokumentation*
Pressrelease
KcSyd lanserar ny plattform med fokus på offentlig konst i samband med Malmö Gallerivecka

Plattform KcSyd är en nystartad konstnärsdriven plattform för offentlig konst i södra Sverige, som lanseras i samband med Malmö Gallerivecka 24–27 september 2020. Lanseringen sker genom en utställning hos Konstfrämjandet på Östergatan 9a i Malmö, samt ett konstnärssamtal och en föreläsning.

– Plattform KcSyd ska verka för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor och skapa fler arbetstillfällen för konstnärer, och samtidigt arrangera publika arrangemang för att tillgängliggöra den offentliga konsten för allmänheten, säger Gitte Eidslott som är en av initiativtagarna bakom plattformen.

I samband med lanseringen arrangerar Plattform KcSyd två evenemang på Malmö Konsthall med konstnärerna Hanni Kamaly och Santiago Mostyn samt filosofen Jonna Bornemark. Samtalen kommer att kretsa kring frågor rörande konstens roll i samhället och det offentliga rummet.

– Vi har bjudit in konstnärerna Hanni Kamaly och Santiago Mostyn, som kommer att diskutera vem den offentliga konsten är till för samt de konflikter gällande representation som beställandet av offentlig konst oundvikligen ger upphov till. Jonna Bornemark kommer även att hålla en föreläsning om konstens roll i samhället utifrån sin praktik som filosof, säger Gitte Eidslott.

Plattform KcSyd bjuder även in allmänheten till Konstfrämjandet Skåne på Östergatan 9a i Malmö, där den offentliga konstens bakomliggande processer visas i utställningen Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning. Utställningen samlar de Malmö-baserade konstnärerna Samaneh Reyhani, Matti Sumari och Magnus Wallin, som på olika sätt har arbetat med gestaltningar i det offentliga rummet.

– Vi är glada att kunna presentera en annorlunda utställning där fokus ligger på den konstnärliga processen bakom en offentlig gestaltning. I utställningen visar vi bland annat skisser, modeller, material, dokumentation och färdiga verk, som på olika sätt berättar om den offentliga konstens före och efter, säger Gitte Eidslott.

I framtiden kommer lokalen på Östergatan att användas som kontor och utställningslokal, där Plattform KcSyd kommer att arrangera föreläsningar, samtal och möten mellan olika aktörer för att främja kommunikation mellan konstnärer, andra yrkesgrupper, uppdragsgivare och allmänhet.

– Med bakgrund mot de förändrade villkoren för hur den offentliga konsten produceras samt utifrån de nya förutsättningar som tillkommit i och med politiken för gestaltad livsmiljö, har vi identifierat ett behov av att samla dessa frågeställningar på en plats, säger Gitte Eidslott.

Plattform KcSyd är en enhet inom Konstnärscentrum Syd som har som uppdrag att förse offentliga och privata uppdragsgivare med information, förmedling av konstnärer och annat som berör konstnärlig gestaltning. Plattform KcSyd drivs av konstnärerna Jamila Drott, Gitte Eidslott, Jan Marius Kiøsterud och Elisabeth Moritz.