Arkiv/dokumentation*
20.09 | Jonna Bornemark: The art’s role in society – beyond instrumentalisation and art for art’s sake
20.09 | Jonna Bornemark: The art’s role in society – beyond instrumentalisation and art for art’s sake
Föreläsning

20.09 | Jonna Bornemark: Konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull

JONNA BORNEMARK: KONSTENS ROLL I SAMHÄLLET – BORTOM INSTRUMENTALISERING OCH KONST FÖR KONSTENS SKULL

Tisdag 29.9 kl. 17

Filosofen och författaren Jonna Bornemark talar, på inbjudan av nybildade Plattform KcSyd, om ”Konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull”.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon forskar i ämnet Praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande, praktisk visdom, erfarenhet, reflektion, utbildning, känslor och tyst kunskap. Bornemark uppmärksammades stort med boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde från 2018, där hon bl.a. lyfter fram konstens politiska, sociala och kulturella betydelse för ett öppet mänskligt samhälle.

Nu är hon aktuell med uppföljaren Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömet, som beräknas komma ut den 23 september.

Föreläsningen “Konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull” arrangeras i samarbete med Malmö Konsthall.