OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Reyhani, Sumari, Wallin

Reyhani, Sumari, Wallin

Samaneh Reyhani är konstnär och skulptör. Reyhani bor och arbetar i Malmö, och är utbildad i Malmö och Teheran. Hennes offentliga konstverk finns representerade i Helsingborg, Kil, och snart även Malmö.

Matti Sumari är konstnär och baserad i Malmö. Förutom det självsanktionerade verket “Cementa & Toyota” i Mellersta Hamnen i Malmö finns hans offentliga konstverk representerade i skulpturparken på Fondazione Antonio Ratti, Como, Italien. 2021 invigs ett nytt offentligt verk i Farsta, Stockholm.

Magnus Wallin är konstnär och baserad i Malmö. Centralt i Magnus Wallins konstnärskap är en kritisk analys av människokroppens ideologi. Även tyngdkraft, är en återkommande tematik, vilket tydliggörs i Synonym genom värmekameran, som synliggör tyngdlagen i relation till kroppen, vars rörelser manifesteras genom dess värme. Magnus Wallins offentliga konstverk finns representerade i bl.a. Karlstad, Eslöv och Malmö.

Samaneh Reyhani, Matti Sumari och Magnus Wallin deltog 24 september - 4 oktober 2020 i utställningen “Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning” som Plattform KcSyd presenterade på Konstfrämjandet Skåne.