OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar för att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

OM KONSTFORUM‍ I SKÅNE

Konstfältet i Skåne är dynamiskt och mångfacetterat – men vi hamnar ofta i våra egna bubblor. Det gäller även oss som står bakom det här nya konstnärsdrivna initiativet!

Plattform KcSyd vill därför utveckla Konstforum i Skåne tillsammans med er, konstaktörer och konstnärer verksamma i Skåne. Vi vill gärna möta er, men ännu viktigare, vi vill att alla har möjlighet att möta varandra. Vi vill skapa en rolig plats för meningsfull, inkluderande kontakt i utmanande tider, där vi kan samlas kring viktiga frågor – och initiera samarbeten och möjligheter att stödja varandra. Vi på Plattform KcSyd i samarbete med Statens Konstråd, hoppas att vi alla gemensamt kan forma Konstforum i Skåne till en öppen struktur som kan berika oss alla och stärka konstens roll i Skåne.

Plattform KcSyd av ett konstnärsdrivet initiativ som drivs av medlemmar från organisationen Konstnärscentrum Syd (KcSyd). Plattformen grundades 2020 och arbetar med att belysa frågor om konstnärligt arbete inom samhällsutveckling och de offentliga rummen.

Plattform KcSyd har sedan starten organiserat konstnärssamtal, utställningar och konstprojekt med syfte att skapa ytor att utmana, experimentera och driva fälten för samhällsutveckling och offentlig konst framåt. Under 2022 driver Plattform KcSyd även projektet Konstforum i Skåne, i syfte att främja det konstnärliga ekosystem som finns här.

Vi arbetar med bas i Malmö, men vårt engagemang sträcker sig över hela Skåne.

Plattform KcSyd
En konstnärsdriven plattform för offentlig konst i södra Sverige