OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Peterson, Nian, Zwahlen, Foltyn, Farhat, Olsson

Peterson, Nian, Zwahlen, Foltyn, Farhat, Olsson

Sofia Zwahlén är konstnär och baserad i Malmö. Med referenser från naturvetenskap, filosofi och alternativa trossystem undersöker Zwahlen sin relation till naturen och hur den har formats av västerländska tankar och mönster. Zwahlen är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt Emily Carr University of Art and Design i Vancouver, Kanada.

Frida Petersson är konstnär och baserad i Malmö. Petersons konstnärskap kretsar kring att med utgångspunkt i hantverksmässiga tekniker och materialmöten hantera frågor om rötter, tillhörighet och samexistens, med historieberättande som röd tråd. Peterson är utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Ina Nian är konstnär baserad i Malmö,   som arbetar med text, ljud, installation och skulptur, genom en praktik som hon kallar ‘Black Noise’. Black Noise är ett fenomen av ljud som befinner sig på så låg frekvens att människan inte kan uppfatta det––men ändå påverkar det omgivningen. Nian är utbildad vid HDK–Valand i Göteborg (BFA, 2020).

Vala T Foltyn är performancekonstnär, koreograf, queer witch och shapeshifter, baserad i Malmö och Köpenhamn. Foltyn grundade Lamella House of Queer Arts i Polen och är utbildad vid Sharhar Dor’s Artness – Home and School for Movement (Israel) samt Performers House (Silkeborg, Danmark). Hon har en MA i Kulturantropologi från Jagiellonian University i Krakow, Polen. 2018 drev Foltyn en politisk kampanj för att bli borgmästare i Krakow, som icke-binär häxa. Foltyn studerar just nu för en MFA i Artistic Research på Malmö Konsthögskola.

Roxy Farhat arbetar som konstnär och regissör, utbildad vid Konstfack, California College of the Arts (BFA, 2010), samt University of California Los Angeles (MFA, 2012). Farhats konst innefattar bl.a. performance, videokonst, musikvideos och film, där feminism, antikapitalism och humor är återkommande teman.

Göran Hugo Olsson är dokumentärfilmare och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1998-1999) samt Stockholms Universitet. Olsson har bl.a. skapat dokumentärerna “Black Power Mixtape 1967–1975” (2011) samt “Concerning Violence narrated by Ms Lauryn Hill” (2014).

Frida Peterson, Ina Nian, Sofia Zwahlen, Vala T Foltyn, Roxy Farhat & Göran Hugo Olsson tilldelades skissbidrag genom Plattform KcSyds och Konstnärscentrum Syds Open Call 2020. De medverkade sedan i utställningen På besök: Open Call – Skissbidrag till fristående ideér för offentlig konst Plattform KcSyd på Skissernas Museum 2021.