OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Kanthi, Furre

Kanthi, Furre

Cia Kanthi (f. 1984) är en konstnär utbildad vid Konsthögskolan i Malmö som bor och arbetar i Malmö och Stockholm. Kanthi arbetar i olika medier såsom skulptur, film och fotografi.

Ingrid Furre (f. 1983), är en konstnär som arbetar främst med skulptur och text. Furre är född i Stavanger i Norge och utbildad vid Malmö Konsthögskola. Hon bor och arbetar i Malmö.

Cia Kanthi och Ingrid Furre deltog under 2022 i projektet Konsthändelser i bostadsområdet Törnrosen i Malmö.