OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Kamaly, Mostyn

Kamaly, Mostyn

Hanni Kamaly (f. 1988), arbetar framför allt med skulptur, film och performance. Hen presenterar för närvarande Markings, en serie performativa konstvandringar, arrangerade av Moderna Museet Malmö. Kamaly spårar i sina konstvandringar hur skiftande ideologier och maktrelationer format staden Malmö.

Santiago Mostyn (f. 1981), arbetar med film, installation och performance. Mostyn var curator, tillsammans med Joa Ljungberg, för Modernautställningen 2018.

Hanni Kamaly och Santiago Mostyn deltog den 26 september 2020 i samtalet “The White Elephant in the Room: Public Art and National Identity” på Malmö Konsthall.