OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Fürst, Devgun

Fürst, Devgun

Johanna Gustafsson Fürst är konstnär och använder sig främst av skulptur och platsspecifika installationer där kraften i det fysiska, att svara an och verka relationellt, är central. Genom konst reflekterar hon kring och påverkar de relationer som uppstår i möten och krockar mellan människors vardagsliv och politiska och sociala system. Hon är särskilt upptagen av hur dessa möten synliggörs i språk, föremål, ytor och platser och hur det som blir synligt i sin tur bidrar till förändrade relationer. 

Lisa Trogen Devguns konstnärliga praktik grundar sig i den globala logistikens funktion och estetik, vars inflytande genomströmmar hela vårt samhälle. Trogen Devgun arbetat med material från logistikområdet såsom lastpallar och containers i plast samt dokumentationer från fabriker och lager som visas sätts i ihop till installationer, skulpturala objekt och fotocollage.

Johanna Gustafsson Fürst och Lisa Trogen Devgun deltog tillsammans med Plattform KcSyd i konstpresentationen och samtalet  FRIA TIDEN & RÄDDA STAD FÖR LEKAR! som ägde rum på Konstfrämjandet Skåne den 20e oktober 2022.