OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Farhat, Sandström, Garin

Farhat, Sandström, Garin

Roxy Farhat (f. 1984 i Tehran) arbetar som konstnär och filmskapare. I verk som rör sig mellan dokumentär, videokonst och performance utforskar hon teman kopplade till antirasism, intersektionell feminism och deltagande, ofta med en stor dos humor.

Frida Sandström är skribent och konstkritiker, baserad i Köpenhamn. Hon är doktorand i modern kultur vid Köpenhamns universitet och medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp. Som forskare skriver Frida om relationen mellan social kritik och konstkritik, med fokus på den sociala reproduktionens implikationer för det estetiska omdömet

Marianna Garin är konstvetare och frilanscurator. Hon bor och verkar i Berlin, Stockholm och Buenos Aires. Hon arbetar med offentliga konstuppdrag främst åt Statens Konstråd samt ingår i gruppen för stadsutvecklingsprojektet Hohenschönhausen-Lichtenberg i Berlin.

Roxy Farhat att presenterade 2020 sitt verk Säj något snällt FITTA! (2020) på Skissernas Museum. Presentationen följdes av ett samtal mellan Roxy Farhat, konstkritikern, redaktören och forskaren Frida Sandström och curatorn Marianna Garin om vilka maktfaktorer som utformar samhällets gemensamma rum, och hur dessa även avspeglas i den offentliga konsten.