OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
CSAM

CSAM

CSAM (Centrum för studier av markanvändning) är en oberoende kulturell tankesmedja och galleri belägen i Augustenborg, Malmö. CSAM’s arbete fokuserar på det som sker i gränslandet mellan konst, stadsplanering och arkitektur. Syftet är att utmana dominerande praktiker inom stadsutveckling samt deras bakomliggande narrativ, genom lokalt engagemang där konst används som ett undersökande verktyg.