OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Chang, Demåne, Ihrman, Nyberg, Zouiten

Chang, Demåne, Ihrman, Nyberg, Zouiten

C. Grace Chang är konstnär, filmskapare och intendent/curator på Skånes Konstförening i Malmö. 2020 etablerade hon Third Space Residency för queera och trans POC konstnärer i Skåne.

Kim Demåne (f. 1988 i Ronneby) är en konstnär verksam inom muralmålning, teckning, animation och skulptur. Kim är baserad i Malmö och hans verk syns ofta i det offentliga rummet genom gestaltningsuppdrag såväl som självsanktionerade konstverk.

Ingela Ihrman (f. 1985 i Kalmar) är konstnär baserad i Malmö. Hennes praktik inkluderar såväl skulptur, installation, performance, video och skrivande, som samarbeten inom vetenskapsfältet, teater och dans.

Lisa Nyberg är konstnär baserad i Malmö. Hon utforskar radikala möjligheter i pedagogik och performance genom processer som involverar kollektiva, kroppsliga, överskridande och kritiska praktiker. Nyberg avslutade 2022 sin Phd vid Konstakademin i Wien med sitt forskningsprojekt Pedagogies of the Unknown – studying for a future, without guarantees.

Amin Zouiten (f. 1994) är konstnär och filmskapare, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Zouiten har medverkat i Plattform KcSyds Rådgivande kommittée som studentrepresentant för Malmö Konsthögskola.

C. Grace Chang, Kim Demåne, Ingela Ihrman, Lisa Nyberg och Amin Zouiten har 2021–2023 medverkat i Plattform KcSyds rådgivande kommittée inom ramarna för projektet Metodutveckling – konstens roll i gestaltad livsmiljö.