OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Bornemark

Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon forskar i ämnet Praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande, praktisk visdom, erfarenhet, reflektion, utbildning, känslor och tyst kunskap. Bornemark uppmärksammades stort med boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde från 2018, där hon bl.a. lyfter fram konstens politiska, sociala och kulturella betydelse för ett öppet mänskligt samhälle.

Jonna Bornemark talade, på inbjudan av Plattform KcSyd, om ”Konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull” på Malmö Konsthall den 29 september 2020.