OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Black Archives Sweden, Ajamu x, Ifekoya, Appiah, Dube

Black Archives Sweden, Ajamu x, Ifekoya, Appiah, Dube

Black Archives Sweden är ett samtida arkiv centrerat omkring Afro-svenskars och Svarta personer i Sveriges erfarenheter och berättelser. Det är ett projekt som närmar sig arkivet som en plats av osynlighet och utradering, men också en plats där det finns rum för andra föreställningar, verkligheter, historier och förutsättningar för framtiden.

Ajamu x är en mörkrums / konstfotograf vars verk inkluderar porträtt och självporträtt som hyllar svarta queera kroppar, erotiska sinnen, begäret och njutning som aktivism. Han är också en ledande specialist i Storbritannien på svart HBTQ-historia, arv och queer-kulturellt minne. Ajamu är även en radikal sexaktivist, oberoende forskare och medgrundare av organisationen rukus! Federation samt det prisbelönta rukus! Black LGBTQ Archive. 

Evan Ifekoyas praktik inom organisering, performance, ljud, text och video är en förlängning av hens kall som andlig utövare. Ifekoya ser konsten som en plats där resurser både kan omfördelas och omförhandlas, samtidigt som de utmanar de implicita reglerna och hierarkierna i de offentliga och sociala rummen. Ifekoya grundade det kollektivt samt QTIBPOC (eng. queer, trans*, intersex, black and people of colour)-drivna Black Obsidian Sound System (B.O.S.S.) 2018.

Tawanda Appiah är zimbabwisk frilansande curator, skribent och researcher baserad i Malmö. Han är del av Njelele Art Station och har tidigare arbetat som co-curator på Skånes Konstförening samt som intendent för pedagogik på National Gallery of Zimbabwe. 2021 curerade han utställningen GIBCA Extended – Comforting the machine i Göteborg. Appiah är en del av styrelsen för Paletten Art Journal.

Abdul Dube är en multidisciplinär konstnär, designer, curator och workshop facilitator baserad i Aarhus, Danmark. Hans arbete kretsar kring frågor om multikulturell tillhörighet, rasism och motstånd, intersektionell solidaritet, arv, hållbarhet som också kallas överlevnad, Svart uppfinningsförmåga och konstaktivism.


Black Archives Sweden organiserade 2022 tillsammans med Plattform KcSyd och Spatial Considerations på Skånes Konstförening, där Ajamu x och Evan Ifekoya bjöds in att göra konstnärspresentationer och samtala i moderation av Tawanda Appiah. Eventet dokumenterades live av Abdul Dube.