OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Alta Artspace, KKV Monumental

Alta Artspace, KKV Monumental

ALTA ART SPACE är en konstnärsdriven utställningsyta som ligger i en tidigare ketchupfabrik på Celsiusgatan 40 i Malmö. Alta Art Space drivs av konstnärerna Julia Selin, Ida Persson, Jens August Lindqvist, Petter Dahlström Persson och Matti Sumari.

KKV MONUMENTAL är en konstnärsdriven kollektivverkstad där yrkesverksamma konstnärer kan arbeta i stora format och fullfölja större projekt till utställningar och gestaltningsuppdrag. Här finns möjlighet att nyttja specialverkstäder, utrustning och ta del av kollegiala möten. En plats som och ger tillgång till produktionsresurser som enskilda konstnärer inte skulle kunna bära ekonomiskt. Organisationen drivs av anslutna, verkstadsansvariga och en styrelse. Verkstaden har utöver gjuteri, keramik, trä och gipsverkstad en 3D-printsverkstad och ett antal bokningsbara projektateljéer och en tillgänglighetsanpassad lokal för offentlig verksamhet.


Alta Artspace deltog tillsammans med KKV Monumental och Plattform KcSyd i samtalet FREELANCE CATS den 11 augusti 2021 i Alta Artspace lokaler på Celsiusgatan i Malmö.