Arkiv/dokumentation*
Open Call

21.03 | Open Call: Utvalda projekt & motiveringar

FEM IDÉER UTVALDA FÖR KCSYDS SKISSBIDRAG TILL FRISTÅENDE IDÉER FÖR OFFENTLIG KONST

I december 2020 utlyste KcSyd via Plattform KcSyd ett Open Call om fem skissbidrag för att stödja konstnärligt arbete i offentligheten och att synliggöra ideer om offentlig konstnärlig gestaltning som inte styrs av en officiell beställare. När Open Call:et stängde den 1 februari 2021 hade över 90 ansökningar kommit in. KcSyd och Plattform KcSyd vill rikta ett stort tack till samtliga som skickat in sina idéer.

– Det är glädjande att se att det har kommit in så många ansökningar, och att en så bred representation av konstnärskap är intresserade av att arbeta i offentlig miljö, säger Anita Larsson, ordförande i KcSyd.

I urvalsprocessen lade juryn vikt vid utlysningens kriterier om en bred representation av röster från olika bakgrunder och erfarenheter, konstnärlig potential och särskilt visionära perspektiv på det offentliga rummet. De konstnärer som tilldelas skissbidrag är Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson, Vala Foltyn, Ina Nian, Frida Petersson och Sofia Zwahlen.

– Vi har valt ut fem idéer som utmanar formen för vad offentlig konst är och hur den beställs och tas fram idag. Idéerna visar på en stor entusiasm inför att arbeta med det offentliga rummet på nya spännande sätt, säger Jamila Drott från Plattform KcSyd.

Juryn bestod av C. Grace Chang (curator, Skånes konstförening), Jamila Drott (konstnär, Plattform KcSyd), Jan Marius Kiøsterud (konstnär, Plattform KcSyd) och Anita Larsson (konstnär, ordförande KcSyd).

Glädjande är även att de färdiga skisserna kommer att visas i en utställning på Skissernas Museum under sommaren 2021.

/

Reklam-hacking, skulpturer som andas, performance i Böda Kyrka, det digitala arkivet som offentligt rum samt något som existerar men inte syns, hörs eller uppfattas

Plattform KcSyds arbetsmetod är att lyfta frågor om konst och det offentliga rummet. Ideérna som beviljats skissbidrag knyter an till Plattformens önskan om både ett bredare arbetsfält för den offentliga konsten, men också till samtalet om vad det offentliga rummet är och bör vara. Bland idéerna möter vi frågor om det offentliga rummets begränsningar och möjligheter; om representation, makt, samt existentiella frågor om människans samvaro med sin natur och historia.

SOFIA ZWAHLEN

Sofia Zwahlen är konstnär och baserad i Malmö. Med referenser från naturvetenskap, filosofi och alternativa trossystem undersöker Zwahlen sin relation till naturen och hur den har formats av västerländska tankar och mönster. Zwahlen är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (BFA, 2019) samt Emily Carr University of Art and Design i Vancouver, Kanada (2018).

Juryns motivering: Vad är viktigare än en levande jord? Med skissprojektet “Shortness of breath” skapar Sofia Zwahlen tillfälliga skulpturer som “andas”, placerade vid byggarbetsplatser och grönområden i staden. Genom projektet uppmärksammar konstnären människans och stadens relation till- samt beroende av naturen på ett tankeväckande och nyskapande sätt, samtidigt som det förhåller sig till rum i staden där vi vanligtvis inte ser offentliga gestaltningar. Sofia Zwahlen tilldelas KcSyds skissbidrag till fristående ideér för offentlig konst då projektet genom dess lekfullhet utmanar rådande normer om var offentliga konstnärliga gestaltningar tar plats, men även vilka miljöer som räknas som offentliga.

FRIDA PETERSON

Frida Peterson är konstnär och baserad i Malmö. Petersons konstnärskap kretsar kring att med utgångspunkt i hantverksmässiga tekniker och materialmöten hantera frågor om rötter, tillhörighet och samexistens, med historieberättande som röd tråd. Peterson är utbildad vid Konstfack i Stockholm (BFA, 2018).

Juryns motivering: Frida Petersons skissprojekt går i dialog med en semi-offentlig kontext; det nu mer eller mindre övergivna kyrkorummet, i den specifika lokala kontexten Böda kyrka på norra Öland. Projektet tar utgångspunkt i en personlig berättelse och utforskar samtidigt på ett mer generellt plan behovet av mening och sökandet efter tillhörighet i ett sekulariserat samhälle. Frida Peterson tilldelas KcSyds skissbidrag till fristående ideér för offentlig konst för att skapa en skiss på ett platsspecifikt performance i Böda Kyrka, Öland, som på ett spännande sätt kombinerar levande kulturarv, microhistoria, performance och textilt konsthantverk.

INA NIAN

Ina Nian är konstnär baserad i Malmö,   som arbetar med text, ljud, installation och skulptur, genom en praktik som hon kallar ‘Black Noise’. Black Noise är ett fenomen av ljud som befinner sig på så låg frekvens att människan inte kan uppfatta det––men ändå påverkar det omgivningen. Nian är utbildad vid HDK–Valand i Göteborg (BFA, 2020).

Juryns motivering: Med utgångspunkt i osynliggörande och avsaknad av icke-vitas (POC) röster och historia i det offentliga rummet, aktualiserar Ina Nian genom praktiken “Black Noise” frågor om hur frånvaro och avsaknad kan synliggöras genom offentlig gestaltning. Ina Nian tilldelas KcSyds skissbidrag till fristående ideér för offentlig konst för att vidareutveckla sin praktik “Black Noise”, genom en konstnärlig undersökning av Skånes roll i den svenska import- och exporthistorien under den europeiska moderna kolonialismen. Konstnärens konceptuella och rumsliga fokus på fysiskt osynliggörande är en särskilt intressant utgångspunkt inom offentlig konstnärlig gestaltning.

VALA T FOLTYN

Vala T Foltyn är performancekonstnär, koreograf, queer witch och shapeshifter, baserad i Malmö och Köpenhamn. Foltyn grundade Lamella House of Queer Arts i Polen och är utbildad vid Sharhar Dor’s Artness – Home and School for Movement (Israel) samt Performers House (Silkeborg, Danmark). Hen har en MA i Kulturantropologi från Jagiellonian University i Krakow, Polen. 2018 drev Foltyn en politisk kampanj för att bli borgmästare i Krakow, som icke-binär häxa. Foltyn studerar just nu för en MFA i Artistic Research på Malmö Konsthögskola.

Juryns motivering: Vala T Foltyns projekt “Witching the unspoken” kretsar kring ett digitalt uppbyggande av en förlorad plats – Lamella, the house of queer arts samt Krakow Art House. Det digitala återuppbyggandet agerar som en del av en motståndsstrategi för att synliggöra den politiska situationen för queer- och transpersoner i Polen. Vala Foltyn och projektet “Witching the unspoken” tilldelas KcSyds skissbidrag till fristående ideér för offentlig konst, då projektet för fram en högaktuell fråga om politik och mänskliga rättigheter samtidigt som det på ett spännande sätt rör sig mellan den fysiska platsen, minnet och det digitala arkivet som offentligt rum.

ROXY FARHAT & GÖRAN HUGO OLSSON

Roxy Farhat arbetar som konstnär och regissör, utbildad vid Konstfack, California College of the Arts (BFA, 2010), samt University of California Los Angeles (MFA, 2012). Farhats konst innefattar bl.a. performance, videokonst, musikvideos och film, där feminism, antikapitalism och humor är återkommande teman. Göran Hugo Olsson är dokumentärfilmare och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1998-1999) samt Stockholms Universitet. Olsson har bl.a. skapat dokumentärerna “Black Power Mixtape 1967–1975” (2011) samt “Concerning Violence narrated by Ms Lauryn Hill” (2014).

Juryns motivering: Med konceptet “Reklam-hacking” ifrågasätter Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson reklamens makt på ett nyskapande sätt. Det här ovanliga konceptet engagerar vårt förhållande till reklam i offentliga utrymmen och gör protest genom ingripanden som är lika lekfulla som ideologiskt kraftfulla. Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson tilldelas tillsammans KcSyds skissbidrag till fristående ideér för offentlig konst för att vidareutveckla konceptet “Reklam-hacking”. Projektet skapar fantasi och humor i vardagliga offentliga miljöer, samtidigt som det ifrågasätter och understryker absurditeten i de kommersiella bilderna som omger oss.