Arkiv/dokumentation*
Samtal
Fria tiden och rädda stad för lekar!

FRIA TIDEN OCH RÄDDA STAD FÖR LEKAR!

Konstpresentation och samtal mellan Johanna Gustafsson Fürst, Lisa Trogen Devgun och Plattform Kcsyd

Torsdag 20 oktober
Östergatan 9 (Konstfrämjandet Skåne)
Samtalet startar 17.00
Tilltugg & dryck

Vad skulle hända om stadens offentliga konstverk kunde slitas från sina fundament och röra sig fritt, precis som stadens invånare? Inför den tillfälliga konstgestaltningen “Fria Tiden” skapade Johanna Gustafsson Fürst och Lisa Trogen Devgun tolkningar av äldre konstverk på nya platser. Utgångspunkten för gestaltningen var att skapa nya berättelser för en förändrad stad, där vanemässiga rörelsemönster i staden tillfälligt ruckas.

Plattform KcSyd har bjudit in Johanna Gustafsson Fürst och Lisa Trogen Devgun till Malmö för att berätta om sitt arbete med den temporära gestaltningen "Fria Tiden" i Skärholmen (Stockholm), i dialog med Jamila Drott och Sophia Persson från Plattform KcSyd som kommer att presentera Plattformens arbete med skulpturen "Stad för Lekar" (Birgitta Stenberg-Hultén, 1967) och bostadsområdet Törnrosens byggnadsanknutna, offentliga konstsamling.

Tillsammans bjuder vi in till ett öppet samtal om offentlig konst, kulturarv och konstnärligt dialog- och omsorgsarbete i befintliga, äldre konstsamlingar och kulturmiljöer.

Plattform KcSyd bjuder samtalets besökare på dryck och tilltugg skapade av malmöbaserade konstnären Jens Lindqvist.

Samtalet kommer hållas på svenska, och dokumenteras i text av malmöbaserade curatorn Karin Bähler Lavér.

Varmt välkomna!

Om deltagarna

JOHANNA GUSTAFSSON FÜRST är konstnär och använder sig främst av skulptur och platsspecifika installationer där kraften i det fysiska, att svara an och verka relationellt, är central. Genom konst reflekterar hon kring och påverkar de relationer som uppstår i möten och krockar mellan människors vardagsliv och politiska och sociala system. Hon är särskilt upptagen av hur dessa möten synliggörs i språk, föremål, ytor och platser och hur det som blir synligt i sin tur bidrar till förändrade relationer.

LISA TROGEN DEVGUNs konstnärliga praktik grundar sig i den globala logistikens funktion och estetik, vars inflytande genomströmmar hela vårt samhälle. Trogen Devgun arbetat med material från logistikområdet såsom lastpallar och containers i plast samt dokumentationer från fabriker och lager som visas sätts i ihop till installationer, skulpturala objekt och fotocollage. Trogen Devgun är aktuell med en soloutställning på Landskrona Konsthall 2022.

PLATTFORM KCSYD arbetar för att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant. Plattform KcSyd är en del av Konstnärscentrum Syd.


Tillgänglighet

Lokalen finns på markplan och nås via en trappa med två trappsteg. Rullstol entré från gården. Kontakta oss gärna så hjälper vi till med detta. Lokalen har inga höga trösklar.

Samtalet arrangeras med stöd från Malmö Stad.