Arkiv/dokumentation*
Konsthändelse
Konsthändelser i Törnrosen

Malmöbaserade konstnärerna Ingrid Furre och Cia Kanthi producerar två nya konstverk i dialog med konstsamlingen i bostadsområdet Törnrosen i Malmö.

I bostadsområdet Törnrosen i Malmö har varje entré ett eget konstverk och de gemensamma miljöerna är i utformade efter barns lek och rörelse.

Bostadsområdet Törnrosen var den första etappen som byggdes i stadsdelen Rosengård på 1960-talet. Vid tidpunkten ansågs konsten, kulturen och bostadsområdets gemensamma rum ha ett högt värde och fick en viktig roll i stadsplaneringen, och konsten integrerades redan i planeringsstadiet. Resultatet blev en byggnadsanknuten, offentlig konstsamling som i hög grad reflekterar sin samtids ideér och ideal.

Idag befinner sig den offentliga konsten i Törnrosen långt ifrån originalutförande och är i stort behov av restaurering. Den offentliga konstsamlingen framstår som ett mycket tydligt exempel på hur konst med ett stort kulturhistoriskt värde har fallit mellan stolarna när mark- och ägarförhållanden skiftas och planer för underhåll saknas. Konservatorn Karin Hermerén poängterade nyligen i doktoravhandlingen Konsten att förvalta (2021) problematiken i att byggnadsanknutna konstverk varken synliggörs inom konstvetenskapliga, arkitektoniska eller antikvariska kompetensområden, och därför riskerar att osynliggöras både som konstverk och som kulturarv.

Hur kan vi se och förstå dessa konstverk idag? Plattform KcSyd producerar under 2022 nya konstverk av malmöbaserade konstnärerna Ingrid Furre och Cia Kanthi.

Projektet genomförs med stöd av Malmö Stad.