Arkiv/dokumentation*
21.11 | Konstvisningar i Törnrosen
21.11 | Konstvisningar i Törnrosen
21.11 | Konstvisningar i Törnrosen
Konstvisning

21.11 | Konstvisningar i Törnrosen

KONSTVISNINGAR I TÖRNROSEN

Berto Marklund, Jacques Zadig, Alf Olsson, Ulf Trotzig, Jörgen Fogelquist, Birgitta Stenberg-Hultén och C O Hultén

På Törnrosen har varje entré sitt eget konstverk och de gemensamma miljöerna är utformade efter barns lek och rörelse.

Törnrosen var den första etappen som byggdes i stadsdelen Rosengård på 1960-talet. Konstprogrammet för stadsdelen var på många sätt före sin tid. Konstnärernas arbete integrerades i hög grad redan i planeringsstadiet – det som idag brukar kallas för “det tidiga skedet”. Resultatet blev en offentlig konstsamling som reflekterar sin samtids ideér och ideal. Trots att många av verken befinner sig långt ifrån originalutförande, utgör de tillsammans med arkitekturen en viktig kulturmiljö som vittnar om dåtidens syn på staden, livet och det offentliga rummet.

Hur kan vi se och förstå dessa konstverk idag? Vilka tankar och idéer motiverade konstnärerna, och hur förhöll sig konstverken till resten av området?

Välkomna på en konstvisning där Jamila Drott och Sophia Persson från Plattform KcSyd visar och berättar om några av Rosengårds originalkonstverk.

Söndag 7 november 2021 kl. 15.00
Lördag 20 november 2021 kl 15.00

Vi möts vid Rosengård fastigheters bosociala hub. Den bosociala hubben ligger på Bennets väg 29, på gaveln, i källaren. Anmäl dig till Amanda Nordgren: amanda.nordgren@malmo.se eller på 0709-34 12 86.