Arkiv/dokumentation*
21.09 | Talk at Skissernas Museum: Whose Public Space?
21.09 | Talk at Skissernas Museum: Whose Public Space?
Samtal

21.09 | Samtal på Skissernas Museum: Whose Public Space?

VEM FÅR GESTALTA DET OFFENTLIGA RUMMET?

Ett samtal om offentlig konst på konstnärens villkor

I december 2020 utlyste Konstnärscentrum Syd via Plattform KcSyd ett Open Call om fem skissbidrag för att stödja konstnärligt arbete i offentligheten och att synliggöra ideer om offentlig konstnärlig gestaltning som inte styrs av en officiell beställare. När utlysningen stängde hade över 90 ansökningar kommit in. Det stora intresset visar på att utformningarna av offentliga uppdrag måste fortsätta diskuteras utifrån konstnärernas villkor.

I ett publikt samtal i anslutning till utställningen Open Call möts delar ur utlysningens jury och berättar mer om processen kring utlysningen och skisserna som ställs ut på Skissernas Museum. Vi diskuterar varför utlysningen spelar roll, och hur strukturerna bakom offentliga utlysningar ser ut idag.

Medverkande på samtalet är C. Grace Chang (curator, Skånes konstförening), Jamila Drott (konstnär, Plattform KcSyd) och Jan Marius Kiösterud (konstnär, Plattform KcSyd). Samtalet modereras av Sophia Persson (Plattform KcSyd).

Samtalet är på svenska och engelska.