OM PLATTFORM KCSYD

Plattform KcSyd arbetar for att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen. Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

Läs mer
Drott, Eidslott, Kiøsterud, Moritz, Persson

Drott, Eidslott, Kiøsterud, Moritz, Persson

Jamila Drott är konstnär baserad i Malmö, utbildad vid Statens Kunstakademi / KHIO i Oslo, och HDK / Valand i Göteborg. Drott arbetar med måleri och skulptur med en performativ dimension. Hennes arbete intresserar sig för / engagerar sig i det offentliga rummet och kollaborativa / kollektiva processer.

Gitte Eidslott (f. 1985) är en norsk konstnär verksam i Malmö sedan 2016. Hon är utbildad vid Akademin Valand och Akdademie der Bildenden Künste Wien. I Eidslotts måleri är färgmöten och kontraster centrala element, där ett ordlöst språk får tala. Dukens ytan blir ett manifesterande av det ordlösa språket, och vad som kan finnas kvar även efter fysiska spår suddats bort.

Jan Marius Kiøsterud (f. 1980) är en Norsk / Svensk konstnär som studerat vid Akademin Valand i Göteborg, Statens Kunstakademi i Oslo och Jutland konstakademi i Århus och är sedan 2016 baserad i Malmö. Kiøsteruds praktik fokuserar på abstrakt skulptur och installation i konceptuella och materialbaserade processer.

Elisabeth Moritz  är konstnär baserad i Malmö, som primärt arbetar med teckning och cut-outs i fotografi. Hennes arbete utforskar genom bearbetning av gamla familjefotografier kopplingar mellan historia och samtid, där den personliga familjehistorien blir bakgrund till bredare reflektioner om nutidens antidemokratiska politiska strömningar och historiens kollektiva skuld.

Sophia Persson (f. 1992) baserad i Malmö och Stockholm är curator och kulturproducent specialiserad på samtidskonst, offentligt rum och samhällsutveckling. Persson är utbildad i konstvetenskap vid Stockholms Universitet (BA), Urban Studies vid Malmö Universitet (MA). Hon har en Post MA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Jamila Drott, Gitte Eidslott, Jan Marius Kiøsterud, Elisabeth Moritz och Sophia Persson har startat och drivit Plattform KcSyd sedan 2019.